Tử sa cung xuân Tây Thi

 • Nghệ nhân: Dương Trung Ý
 • Chất đất: Đại Hồng Bào
 • Xuất nước: 9 lỗ
 • Dung tích: 220ml
Yêu cầu tư vấn

Nhập số điện thoại để được gọi lại tư vấn!

  Zalo
  0888983737
  Gọi điện thoại
  0888983737