Tử sa lan hoa cung đăng

 • Nghệ nhân: Vương Tiểu Phong
 • Chất đất: Tử Nê
 • Xuất nước: 7 lỗ
 • Dung tích: 300ml
Yêu cầu tư vấn

Nhập số điện thoại để được gọi lại tư vấn!

  Zalo
  0888903737
  Gọi điện thoại
  0888903737