Tử sa tam túc mai hoa tự dã

 • Nghệ nhân: Qua Chính Quốc
 • Chất đất: Bẩn sơn lục
 • Xuất nước: 9 lỗ
 • Dung tích: 240ml
Yêu cầu tư vấn

Nhập số điện thoại để được gọi lại tư vấn!

  Zalo
  0888983737
  Gọi điện thoại
  0888983737